TZ Metall s.r.o.

Hrkovce 230
936 01 Hrkovce
Slovenská republika

 

IČO: 44 088 132
IČ DPH: SK2022623350

 

Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2606 9995
BIC: CEKOSKBX

Rastislav Žilík

Tel.:     +421 36 742 1863
Mobil: +421 911 159 955